glifosat w parkach

Glifosat. Dialog obywatelski

Celem projektu jest zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Głowna (wraz z sąsiednimi wsiami i miejscowościami) i Łodzi w kształtowaniu lokalnych polityk dotyczących zdrowia publicznego, gospodarowania trenami zielonymi, czy ochrony środowiska.

Osią naszych działań jest wprowadzenie zakazu stosowania rakotwórczego glifosatu (najpopularniejszy składnik pestycydów) w naszych miejscowościach. Dodatkowo uświadamianie i edukacja społeczeństwa, animowanie debaty publicznej oraz współpraca z urzędnikami i instytucjami odpowiedzialnymi za przestrzeń publiczną i gospodarowanymi przez siebie zielonymi terenami takich jak parki, trawniki, skwery, place zabaw itd.

Eco łąki

Eko-łąki

Mobilizujemy i zachęcamy mieszkańców Głowna do zwiększenia oddolnego uczestnictwa w kształtowania lokalnych polityk dotyczących zarządzania trenami zielonymi, ochrony środowiska czy zdrowia publicznego.

Tu łączymy teorię z praktyką. Obok działań rzeczniczych, dialogu z urzędnikami i instytucjami, proponujemy obywatelem – tym starszym i tym młodszym – udział w projektowaniu łąk kwietnych dla Głowna, czyli przestrzeni przyjaznych dzikim gatunkom, bez pestycydów i zbędnej ingerencji człowieka.