Partycypacja mieszkańców Głowna w kształtowaniu lokalnych polityk gospodarowania

Mobilizujemy i zachęcamy mieszkańców Głowna do zwiększenia oddolnego uczestnictwa w kształtowania lokalnych polityk dotyczących zarządzania trenami zielonymi, ochrony środowiska czy zdrowia publicznego.

Tu łączymy teorię z praktyką. Obok działań rzeczniczych, dialogu z urzędnikami i instytucjami, proponujemy obywatelem – tym starszym i tym młodszym – udział w projektowaniu łąk kwietnych dla Głowna, czyli przestrzeni przyjaznych dzikim gatunkom, bez pestycydów i zbędnej ingerencji człowieka.

Zapraszamy do kooperacji przy projekcie. Przez najbliższe 9 miesięcy m.in. przeprowadzimy konkursy, cykl warsztatów oraz piknik dla dzieci z głowieńskich szkół, wraz z doświadczoną organizacją z Norwegii Change the World zorganizujemy warsztat dla urzędników miejskich w zakresie przyjaznego zarządzania zielenią miejską, będziemy spotykać się z decydentami i instytucjami z Głowna szukając wspólnej drogi dla zielonego Głowna, wydamy poświęcony tematowi numer gazety „Aktywność Obywatelska”, nagramy klip promujący projekt i miasto Głowno, przygotujemy debatę z udziałem mieszkańców, urzędników i ekspertów.

Bądźcie z nami!

Celem projektu jest zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Głowna (wraz z sąsiednimi wsiami i miejscowościami) i Łodzi w kształtowaniu lokalnych polityk dotyczących zdrowia publicznego, gospodarowania trenami zielonymi, czy ochrony środowiska.

Osią naszych działań jest wprowadzenie zakazu stosowania rakotwórczego glifosatu (najpopularniejszy składnik pestycydów) w naszych miejscowościach. Dodatkowo uświadamianie i edukacja społeczeństwa, animowanie debaty publicznej oraz współpraca z urzędnikami i instytucjami odpowiedzialnymi za przestrzeń publiczną i gospodarowanymi przez siebie zielonymi terenami takich jak parki, trawniki, skwery, place zabaw itd.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.